top of page

Editor-in-Chief
Prof. dr. Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu, BIH

Associate Editors
Prof. dr. Mirjana Đorđević, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Prof. dr. Vladimir Trajkovski, Univerzitet u Skoplju, Makedonija
Prof. dr. Edin Mujkanović, Sveučilište Hercegovina, BIH
Prof. dr. Tijana Borovac, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska
Prof. dr. Daniel Maleč, Univerzitet u Sarajevu, BIH

Doc. dr. Inga Biščević, Univerzitet u Sarajevu, BIH

bottom of page