top of page

Content

SLEEPING DIFFICULTIES OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
Valentina Devčić, Blaženka Paković
2022; 4 (4), 251-262
Download

Bijedić, M., Čokić, A., & Božić, D. V., & Paković, B. (2023). ULOGA SOCIJALNOG PEDAGOGA U USTANOVAMA ZA SMJEŠTAJ STARIJIH OSOBA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 7-19.

Milić, A. (2022). ŠKOLSKA ORGANIZACIJA, KULTURA I STATUS ŠKOLE U LOKALNOJ ZAJEDNICI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 21-35.

Bakoč, A., Ćalasan, S., Zečević, I., Vuković, B., & Mastilo, B. (2023). SOCIJALNO KOMPETENTNO PONAŠANJE UČENIKA SA LAKOM INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU U ODNOSU NA SOCIO-DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PORODICE Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 37-47.

IZVRŠNE FUNKCIJE KOD DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREDŠKOLSKE DOBI
Pašalić Arnela
2023; 5 (5),  49-69. https://doi.org/10.59519/mper5004
Download

Pašalić, A. (2023). IZVRŠNE FUNKCIJE KOD DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREDŠKOLSKE DOBI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 49-69.

ANALIZA ZNANJA I VJEŠTINA NASTAVNIKA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI, SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI U RADU S VIZUALNO OŠTEĆENIM UČENICIMA U REDOVNIM ŠKOLAMA
Kuduzović Azur, Jakovchevska Aleksandra, Gjorshovksa Klimentina, Dimitrievska C Anita, Vidović Radmila, Vučković Svetlana
2023; 5 (5),  71-92. https://doi.org/10.59519/mper5005
Download

Kuduzović, A., Jakovchevska, A., Gjorshovksa, K., Dimitrievska, C. A., Vidović, R., & Vučković, S. (2023). ANALIZA ZNANJA I VJEŠTINA NASTAVNIKA U SJEVERNOJ MAKEDONIJI, SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI U RADU S VIZUALNO OŠTEĆENIM UČENICIMA U REDOVNIM ŠKOLAMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 71-92.

PERCEPCIJA REGRUTERA I MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Avdić Benjamin, Kuduzović Edina, Budimlija Emina, Škrba Sara, Rajić Maris, Zukić Adis
2023; 5 (5),  93-109. https://doi.org/10.59519/mper5006
Download

Avdić, B., Kuduzović, E., Budimlija, E., Škrba, S., Rajić, M., & Zukić, A. (2023). PERCEPCIJA REGRUTERA I MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 93-109.

CAMOUFLAGING AND AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW
Bukva Ajla, Zecevic Daria
2023; 5 (5),  111-132 . https://doi.org/10.59519/mper5007
Download

Bukva, A. & Zecevic, D. (2023). CAMOUFLAGING AND AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 111-132.

ULOGA I ZNAČAJ VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Mujkanović Edin, Šahinbegović Mersiha
2023; 5 (5),  133-149. https://doi.org/10.59519/mper5008
Download

Mujkanović, E., & Šahinbegović, M. (2023). ULOGA I ZNAČAJ VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 133-149.

KVALITETNO VOĐENJE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
Vuković Antolović Edita, Bećirović-Karabegović Jasmina
2023; 5 (5),  151-168. https://doi.org/10.59519/mper5009
Download

Vuković Antolović, E., & Bećirović-Karabegović, J. (2023). KVALITETNO VOĐENJE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 151-168.

DETEKCIJA I TRETMAN NEPOŽELJNIH OBLIKA PONAŠANJA UČENIKA U SPECIJALIZIRANIM USTANOVAMA
Mujkanović Elvira, Maljanović-Hrustemović Azra
2023; 5 (5),  169-185 . https://doi.org/10.59519/mper5010
Download

Mujkanović, E., & Maljanović-Hrustemović, A. (2023). DETEKCIJA I TRETMAN NEPOŽELJNIH OBLIKA PONAŠANJA UČENIKA U SPECIJALIZIRANIM USTANOVAMA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5(5), 169-185.

PROCJENA NEKIH INDIKATORA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA SMJEŠTENIH U „JU DOM PENZIONERA" TUZLA
Suljkanović Đedović Emina, Teskeredžić Amela, Begić Hurma, Čokić Adela, Ahmetović Alma
2023; 5 (5),  187-197 . https://doi.org/10.59519/mper5011
Download

Suljkanović Đedović, E., Teskeredžić, A., Begić, H., Čokić, A., & Ahmetović, A. (2023). PROCJENA NEKIH INDIKATORA KVALITETE ŽIVOTA OSOBA SMJEŠTENIH U „JU DOM PENZIONERA TUZLA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 187-197.

ENHANCING THE SKILLS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS: A SCOPING REVIEW OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT APPROACHES
Memisevic Haris, Biscevic Inga
2023; 5 (5),  199-210  . https://doi.org/10.59519/mper5012
Download

Memisevic, H., & Biscevic, I. (2023). ENHANCING THE SKILLS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS: A SCOPING REVIEW OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT APPROACHES. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 199-210.

PODRŠKA UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE U PROCESU INKLUZIJE - IZMEĐU POŽELJNOG I POSTOJEĆEG
Čehić Irma, Rustempašić Merjem Sanela, Silajdžić Lejla
2023; 5 (5),  211-227  . https://doi.org/10.59519/mper5013
Download

Čehić, I., Rustempašić, S. M., Silajdžić, L. (2023). PODRŠKA UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE U PROCESU INKLUZIJE - IZMEĐU POŽELJNOG I POSTOJEĆEG. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 211-227.

SISTEM RANE INTERVENCIJE U PRIMARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO
Hodžić Ivana, Maljanović-Hrustemović Azra
2023; 5 (5),  229-243  . https://doi.org/10.59519/mper5014
Download

Hodžić, I., & Maljanović-Hrustemović, A. (2023). SISTEM RANE INTERVENCIJE U PRIMARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 229-243.

HOW TO BE A FRIEND?
Kos Jasmina
2023; 5 (5),  245-260  . https://doi.org/10.59519/mper5015
Download

Kos, J. (2023). HOW TO BE A FRIEND?. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 245-260.

SAMOPROCJENA STUDENATA ZAVRŠNE GODINE RAZREDNE NASTAVE NA SPREMNOST ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Mustapić Martina
2023; 5 (5),  261-275  . https://doi.org/10.59519/mper5016
Download

Mustapić, M. (2023). SAMOPROCJENA STUDENATA ZAVRŠNE GODINE RAZREDNE NASTAVE NA SPREMNOST ZA RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 261-275.

ZNAČAJ JEZIČKE DJELATNOSTI ČITANJA ZA RAZVOJ GOVORA
Omerović Mirela
2023; 5 (5),  277-293. https://doi.org/10.59519/mper5017
Download

Omerović, M. (2023). ZNAČAJ JEZIČKE DJELATNOSTI ČITANJA ZA RAZVOJ GOVORA. Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 5 (5), 277-293.

bottom of page