top of page

Content

Ahmetović, M. (2021). POSTOJI LI ALTERNATIVA IZAZOVNOM PONAŠANJU DJECE I OMLADINE U AUTISTIČNOM SPEKTRU? Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 9-27.

THE SUBJECTIVE EXPERIENCE OF COMMUNICATION DIFFICULTIES OF ADULTS WITH FLACID DYSARTHRIA

Ivana Arsenić, Nadica Simić Jovanović, Bojana Drljan, Nevena Ječmenica, Zorica Daničić

2021; 3 (3), 29-40

Download

Arsenić, I., Jovanović Simić, N., Drljan, B., Ječmenica, N., & Daničić, Zorica. (2021). SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ KOMUNIKACIONIH TEŠKOĆA ODRASLIH SOBA SA FLACIDNOM DIZARTRIJOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 29-40.

Berber, M., & Patković, N. (2021). POZITIVNI EFEKTI PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA ASPEKTE DJEČIJEG RAZVOJA U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU NA PODRUČJU ZENIČKODOBOJSKOG KANTONA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 41-54.

LEVEL OF COGNITIVE DYSFUNCTIONS IN PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Bubanja Ivan, Cukić Živana, Stanisavljević Saša

2021; 3 (3), 55-64

Download

Bubanja, I., Cukić Ž., & Stanisavljević, Saša. (2021). NIVO KOGNITIVNIH DISFUNKCIJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 55-64.

PERCEPTION OF THE LEVEL OF SOCIAL SUPPORT OF PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Živana Cukić, Saša Stanisavljević, Ivana Bubanja

2021; 3 (3), 65-78

Download

Cukić, Ž., Stanisavljević, Saša., & Bubanja, I. (2021). PERCEPCIJA NIVOA SOCIJALNE PODRŠKE OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 65-78.

Ćalasan, S., Mastilo, B., Vuković, B., & Zečević, I. (2021). PRISTUPAČNOST USLUGA SPECIJALNIH EDUKATORA I REHABILITATORA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19 IZ PERSPEKTIVE RODITELJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 79-86.

Dramalija, M. (2021). DJECA SA KOHLEARNIM IMPLANTATOM U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 87-98.

Grbavac, I., & Rako, M. (2021). RODITELJSKI STRES U OBITELJIMA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I STRATEGIJE SUOČAVANJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 99-111.

CURRENT POSITION OF DEFECTOLOGY IN SOCIETY

Hodžić Ivana, Begenišić Ognjen

2021; 3 (3), 113-125

Download

Hodžić, I., & Begenišić, O. (2021). TRENUTNI POLOŽAJ DEFEKTOLOGA U DRUŠTVU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 113-125.

EXPRESSION OF COGNITIVE STYLES CONDITIONED BY GAMBLING AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE CITY OF ZIVINICA

Jahić Adela, Bijedić Meliha, Kuralić-Čišić Lejla, Hrnjić Almedina, Suljkanović-Đedović Emina

2021; 3 (3), 127-140

Download

Jahić, A., Bijedić, M., Kuralić-Čišić, L., Hrnjić, A., & Suljkanović-Đedović, E. (2021). IZRAŽENOST KOGNITIVNIH STILOVA UVJETOVANIH KOCKANJEM KOD SREDNJOŠKOLACA NA PODRUČJU GRADA ŽIVINICE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 127-140.

SPEECH THERAPY IN CHILDREN WITH BILATERAL CLEFT UPPER LIP - CASE REPORT

Jelena Jakšić, Snežana Ćalasan

2021; 3 (3), 141-147

Download

Jakšić, J., & Ćalasan, S. (2021). LOGOPEDSKA TERAPIJA KOD DJECE SA OBOSTRANIM RASCJEPOM GORNJE USNE - PRIKAZ SLUČAJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 141-147.

Jurišić, I. (2021). UZROČNO-POSLJEDIČNA VEZA EKRANIZACIJE, ELEKTROMAGNETNIH/RADIOFREKVENCIJSKIH ZRAČENJA I POREMEĆAJA KOMUNIKACIJE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 149-161.

Jusić, M. (2021). MLADI KAO KONZUMENTI I EVALUATORI INFORMACIJA DOSTUPNIH NA INTERNETU- KAKO DJELOVATI? Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 163-174.

Kantić, A. (2021). PREVALENCA POREMEĆAJA SLUŠNOG PROCESIRANJA KOD DJECE U ČETVRTIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 175-186.

Jusufbašić, S., & Abidović-Mačković, A. (2021). USPJEŠNOST PRIMJENE LOGOPEDSKOG TRETMANA I REEDUKACIJE PSIHOMOTORIKE KOD DJETETA SA USPORENIM GOVORNO- JEZIČKIM RAZVOJEM- PRIKAZ SLUČAJA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 187-196.

Karić, N., & Dramalija, M. (2021). ZNAČAJ I ULOGA PORODICE U RAZVOJU DJECE SA POTEŠKOĆAMA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 197-207.

INTERVIEW IN SPECIAL EDUCATION

Klavz, Tanja

2021; 3 (3), 209-222

Download

Klavž, T. (2021). INTERVIZIJA U SPECIJALNOJ EDUKACIJI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 209-222.

SOME ASPECTS OF EARLY INTERVENTION SERVICES IN DEVELOPMENTAL COUNSELING

Zoran Kovačić, Marija Cvijetić

2021; 3 (3), 223-235

Download

Kovačić, Z., & Cvijetić, M. (2021). POJEDINI ASPEKTI USLUGA RANE INTERVENCIJE PRI RAZVOJNOM SAVETOVALIŠTU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 223-235.

PERCEIVED HEALTH OF PARENTS OF CHILDREN WITH AUTISM

Kurspahić-Mujčić Amira, Mujčić Amra

2021; 3 (3), 237-244

Download

Kurspahić-Mujčić, A., & Mujčić, A. (2021). PERCIPIRANO ZDRAVLJE RODITELJA DJECE SA AUTIZMOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 237-244.

USE OF AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION SYSTEMS IN PRACTICE

Kanita Kurtović, Dalila Abdicevic

2021; 3 (3), 245-257

Download

Kurtović, K., & Abdičević, D. (2021). UPOTREBA SISTEMA AUGMENTATIVNE I ALTERNATIVNE KOMUNIKACIJE U PRAKSI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 245-257.

Lazić, Lj. (2021). POVEZANOST STIGMATIZACIJE MALOLJETNIH PRESTUPNIKA I DEZORGANIZACIJE PORODICE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 259-272.

Ibrahimović, N., & Ličina, A. (2021). PROGRAM RANE INTERVENCIJE-STAVOVI RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 273-282.

COGNITIVE AND EMOTIONAL EMPATHY AS FACTORS IN THE ATTITUDE OF STUDENTS OF THE TYPICAL POPULATION TOWARD PEERS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Lukić Ana, Đorem Slađana, Milić Jelena, Joksimović Bojan, Božniović Milena, Joksimović Vedrana

2021; 3 (3), 283-297

Download

Lukić, A., Đorem, S., Milić, J., Joksimović, B., Božniović, M., & Joksimović, V. (2021). KOGNITIVNA I EMOCIONALNA EMPATIJA KAO ČINIOCI STAVA UČENIKA TIPIČNE POPULACIJE PREMA VRŠNJACIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 283-297.

APPLICATION OF TELETHERAPY IN SPEECH THERAPY WORK

Pavičić Dokoza Katarina

2021; 3 (3), 299-307

Download

Pavičić Dokoza, K. (2021). PRIMJENA TELETERAPIJE U LOGOPEDSKOM RADU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 299-307.

Pavlin, N. (2021). ŠKOLOVANJE NA DALJINU S UČENICIMA S POREMEĆAJIMA IZ AUTISTIČNOG SPEKTRA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 309-325.

Pavlović, I. (2021). UTICAJ SAVREMENE TEHNOLOGIJE NA RAZVOJ DECE. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 327-337.

Poredoš Lavor, D. (2021). ISKUSTVA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE RODITELJIMA DJECE I MLADIH OSOBA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 339-350.

Radaković, M., Nestorov, S., & Radaković, K. (2021). VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I RAČUNARI KAO POMOĆ U ŠKOLSKOM I VANŠKOLSKOM OBRAZOVANJU DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 351-360.

LEVEL OF PRESERVATION OF MENTAL HEALTH OF PERSONS WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Saša Stanisavljević, Ivana Bubanja, Živana Cukić

2021; 3 (3), 361-374

Download

Stanisavljević, S., Bubanja, I., & Cukić, Ž. (2021). NIVO OČUVANOSTI MENTALNOG ZDRAVLJA OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 361-374.

THE ROLE OF THE TEACHER IN THE PREVENTION OF BEHAVIORAL PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Suljkanović Đedović Emina, Kuralić Čišić Lejla, Jahić Adela, Bijedić Meliha

2021; 3 (3), 375-385

Download

Suljkanović Đedović, E., Kuralić Čišić, L., Jahić, A., & Bijedić, M. (2021). ULOGA NASTAVNIKA U PREVENCIJI PROBLEMA U PONAŠANJU KOD UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 375-385.

THE RELATIONSHIP OF LANGUAGE DEVELOPMENT AND LANGUAGE DISORDERS IN CHILDREN WITH BILINGUALISM

Bojana Vuković, Slađana Ćalasan, Andrea Vegar

2021; 3 (3), 387-399

Download

Vuković, B., Ćalasan, S., & Vegar, A. (2021). ODNOS JEZIČKOG RAZVOJA I JEZIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE SA BILINGVIZMOM. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 387-399.

Zečić, M. (2021). UTICAJ SPORTSKOG TURIZMA NA RAZVOJ DJECE U DOBA COVIDA. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 401-414.

Zečić, S. (2021). LOGOPED U INTERDISCIPLINARNOM TIMU. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 417-432.

COMPETENCES OF TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLOLI

Fata Zilić

2021; 3 (3), 433-443

Download

Zilić, F. (2021). KOMPETENCIJE NASTAVNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Multidisciplinarni pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji, 3(3), 433-443.

bottom of page