top of page

Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji (MPER) je publikacija koja podržava otvoreni pristup i omogućava slobodno korištenje svih objavljenih članaka, uz navođenje izvora i autora.

Autori zadržavaju sva prava na svoje radove i mogu ih koristiti za svoje vlastite potrebe, uključujući objavljivanje na društvenim mrežama ili na drugim platformama. MPER zadržava pravo na prvo objavljivanje članaka, kao i pravo na reproduciranje i distribuciju članaka u tiskanom i elektroničkom obliku.

Svi članci objavljeni u MPER su besplatni za čitanje, preuzimanje i korištenje. 

Napominjemo da autori snose punu odgovornost za sadržaj svojih radova, kao i za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz korištenja tih radova.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o pravima autora u MPER-u, molimo vas da nas kontaktirate na konferencijasarajevo@gmail.com.

bottom of page