top of page

Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji održavaju najviše standarde akademskog integriteta. Pridržavamo se strogih etičkih smjernica, osiguravajući da svi podneseni rukopisi prođu pravičan i temeljit proces recenzije, te da se sukobi interesa, plagijat i drugi oblici akademskog nedoličnog ponašanja pažljivo rješavaju.

Kako bismo održavali najviše standarde akademskog integriteta u našem časopisu, ljubazno molimo sve autore da se pridržavaju Osnovnih praksi Komiteta za etiku objavljivanja (COPE), koje se mogu pronaći na COPE web stranici na https://publicationethics.org/core-practices. Ove smjernice služe kao sveobuhvatan okvir za etičko ponašanje u naučnom objavljivanju i pomoći će u osiguravanju kredibiliteta i kvalitete istraživanja koje objavljujemo.

bottom of page