top of page

NEW: CALL FOR PAPERS

We invite researchers and scholars to submit their original contributions to the MPER Journal at any time throughout the year. As soon as your paper is accepted, it will be made available online, ensuring timely access to your valuable research. Please send your manuscripts to mper.journals@gmail.com. Submissions are welcomed on an ongoing basis, with no specific deadline.

Multidisciplinary Approaches in Education and Rehabilitation
                                                           

ISSN:  2831-137X (online)

ISSN: 2637-3270 (print)

Cilj časopisa Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji je časopis koji se fokusira na teme iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije. Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne radove, metodološke članke, stručne radove, kratke komunikacije i prikaze slučajeva iz različitih oblasti edukacije i rehabilitacije. Cilj časopisa je da promoviše multidisciplinarni pristup u istraživanju, praksi i obrazovanju u oblastima edukacije i rehabilitacije. Časopis objavljuje radove iz oblasti edukacije-rehabilitacije, psihologije, pedagogije, fizioterapije, okupacione terapije, medicine, socijalne pedagogije i drugih oblasti koje se bave edukacijom i rehabilitacijom. Časopis Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji ima za cilj da podrži razvoj znanja i prakse u oblastima edukacije i rehabilitacije, kao i da pruži stručnjacima iz ovih oblasti priliku da objave svoje istraživanja, ideje i iskustva.

Časopis Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji (MPER) pokriva raznolik spektar multidisciplinarnih pristupa u edukaciji i rehabilitaciji, te se objavljuje u suradnji s Udruženjem edukatora-rehabilitatora STOL i Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

MPER objavljuje visokokvalitetna istraživanja i služi kao vrijedan resurs za edukatore i istraživače u području specijalne edukacije i srodnih nauka. Zahvaljujući doprinosima vodećih znanstvenika i praktičara, časopis MPER nudi jedinstven i sveobuhvatan pogled na izazove i mogućnosti s kojima se suočava specijalna edukacija danas. Naš časopis ponosno okuplja raznolik skup značajnih autora koji su lideri u području specijalne edukacije i srodnih nauka. Objavljivanje radova u časopisu MPER je potpuno besplatno i za autore i za čitatelje (diamond open access). 

Kontakt

Azize Šaćirbegović 80, 71000 Sarajevo

bottom of page